LCD

LCD Led 4 Số 3.3V
Đăng ngày 02-10-2015 10:04:15 AM
LCD Led 4 Số 3.3V hiển thị cho các thiết bị năng lượng thấp.

LCD2004 Xanh Lá
Đăng ngày 02-10-2015 09:57:22 AM
LCD2004 Xanh Lá

LCD TFT 1.44" ( Touch Screen)
Đăng ngày 02-10-2015 09:54:25 AM
LCD TFT 1.44" ( Touch Screen).

LCD 12864 Xanh Dương
Đăng ngày 01-10-2015 10:10:22 AM
LCD 12864 Xanh Dương

LCD 1602 Xanh Lá Điện Áp 5V DC
Đăng ngày 01-10-2015 10:07:39 AM
LCD 1602 Xanh Lá Điện Áp 5V DC

LCD TFT 1.8
Đăng ngày 01-10-2015 10:02:19 AM
Độ phân giải: 128x160 . Điện áp hoạt động 3.3VDC.

 

Quy trình xử lý

Hướng dẫn quý khách hàng tìm hiểu làm quen với cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực Robot gia dụng chúng tôi cung cấp. Đặt vấn đề: Khách hàng liên hệ qua Email hoặc Điện thoại, ghi chú nội dung liên hệ và thông tin yêu cầu sản phẩm dịch vụ sơ bộ. Xử lý thông tin: Chúng tôi sẽ trực...

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn sở hữu một Robot trong nhà không?

Cần một Robot để dọn dẹp

Cần một Robot trông nhà

Cần một Robot để giải trí

Bạn cần một Robot theo cách khác

Bạn đã có rồi

Bạn không cần

Liên kết