Mô hình động học ROBOT 5 bậc tự do

Robot cơ khí 5 bậc tự do

Robot cơ khí 5 bậc tự do

Robot bao gồm: đầu cơ khí 5 bậc tự do chế tạo toàn bộ trong nước, Bộ điều khiển xây dựng trên các vi điều khiển PIC dùng cho công nghiệp, các thiết bị phụ trợ như bàn phím điều khiển và hiển thị, băng tải thí nghiệm, mẫu thử. Đầu cơ khí được gia công chính xác trên máy CNC, sử dụng các DC servor motor dẫn động tốc độ cao và encoder 10 bit/vòng.

Hệ thống có các tính năng kỹ thuật như sau: tốc độ 600 mm/s; độ chính xác lặp lại nhỏ hơn + 0.8mm. Kèm theo thiết bị là bộ tài liệu hướng dẫn thực hành mẫu với 22 bài thí nghiệm từ mức cơ bản tới mức nâng cao, có thể đáp ứng cho 1 dải rộng các cơ sở đào tạo như dạy nghề tới đại học và phục vụ nghiên cứu.

Hệ thống AKB Robot 5 bậc tự do đã được cung cấp cho thực nghiệm đào tạo ở 6 trường đại học tại Tp.HCM. Các nhận xét, đánh giá qua sử dụng cho thấy hệ thống hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đào tạo. Giá cung cấp toàn bộ hệ thống không quá 40-50% giá thiết bị nhập ngoại tương đương và có thể cung cấp hàng loạt cho các cơ sở đào tạo.

Tạp chí tự động hóa ngày nay