Sửa chữa Robot dân dụng

Robot dọn nhà

Robot dọn nhà

Nhận sửa chữa các loại robot dân dụng, Robot sử dụng trong nhà hoặc các loại Robot khác trực tiếp phục vụ con người.

Đầu tiên minh họa cho sản phẩm Robot dân dụng:

   

Sửa chữa các vấn đề:

- Hỏng hóc cơ khí

- Hệ thống cảm biến lỗi

- Hệ thống năng lượng hỏng

- Phần mềm diều khiển lỗi

- Các lỗi không rõ nguyên nhân

- Hỏng toàn phần

Cách khắc phục: Thay thế, sửa chữa, phục hồi, gia công chi tiết khác. Nạp lại hệ thống điều khiển, thay hệ thống điều khiển trung tâm... đôi khi là dựng lại sản phẩm.