Thiết kế Robot tìm đường trong mê cung V0.1

Đăng lúc: Thứ ba - 03/01/2017 10:14 - Người đăng bài viết: SuperG
Robot tìm đường trong mê cung V0.1

Robot tìm đường trong mê cung V0.1

Đây là một bài toán điển hình, nhiệm vụ là một chú Robot tìm đường đi đến đích trong một mê cung cho trước, mức độ phức tạp tăng lên khi kích thước của mê cung tăng lên, dưới đây là một ví dụ giúp bạn giải quyết tốt bài toán với một mê cung kích thước vừa phải.

Bài viết sơ lược các bước kèm cả mã nguồn tham khảo, để các bạn có thể nhanh chóng tiếp cận cách giải quyết vấn đề với một kiến trúc Robot không quá phức tạp.

Nguyên lý cơ bản:

Video: https://youtu.be/JFrexM1UKO4

Sign: (L)eft, (R)ight, or (S)traight are on either end of a (B)ack as follows:

  • LBR = B
  • LBS = R
  • LBL = S
  • SBL = R
  • SBS = B
  • RBL = B

  For example, from the starting point:

  • Start moving
  • (L) eft turn is made at found intersection
  • Add "L" to list
  • Check if last three on list can be shortened: NO, only one turn recorded.
  • (B) ack at a found dead end
  • Add "B" to list
  • Check if last three on list can be shortened: NO, only two turns recorded.
  • (L) eft turn again when it finds the initial intersection at which it previously turned left
  • Add "L" to list
  • Check if last three on list can be shortened: YES.
  • Replace "LBL" with "S" traight
  • Continue until end point is found.

  (Lý thuyết: https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_solving_algorithm)

  Đầu tiên chúng ta cần làm một Robot dò đường, phần này đã có bài viết nên tôi chỉ sơ lược lại để các bạn liên kết với bài toán:

  Line Following Robot with Basic PD (Proportional-Derivative) control

  Tune the loop

  http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller

  Kết nối & ký hiệu:

  // chân bộ cảm biến vạch đen
  Pololu QTR-8RC RC Reflectance Sensor Array
  QTR8RC Schematic
  Digital pin 2 - QTR Sensor pin1
  Digital pin 4 - QTR Sensor pin2
  Digital pin 5 - QTR Sensor pin3
  Digital pin 6 - QTR Sensor pin4
  Digital pin 7 - QTR Sensor pin5
  Digital pin 8 - QTR Sensor pin6
  Digital pin 9 - QTR Sensor pin7
  Digital pin 10 - QTR Sensor pin8
  Analog pin 0 - QTR Sensor pin LEDON
  A 1 - Chiều tiến (Negative wire for Right motor)
  A 2 - Lùi (Negative wire for Right motor)
  B 3 - Tiến (Positive wire for Left motor)
  B 4 - Lùi (Negative wire for Left motor)
  GND - QTR Sensor pin GND
  5V - QTR Sensor pin VCC
   

  (Note: Digital Pin 3 dùng cho mạch điều khiển động cơ)​

  'f' - move forward
  'b' - move backward
  'l' - rotate left
  'r' - rotate right
  's' - stop

  'v' - version 

  'h' - help

   

  Phần mềm kết nối serial bất kỳ: 

  HyperTerminal - http://www.hilgraeve.com/hyperterminal/


  Realterm - http://realterm.sourceforge.net/

  Setup a the Terminal Program

  Review the Example Program

  Code:

  void follow_line(int line_position) //follow the line 

  {


  switch(line_position)
  {

  These to cases handle the situation where the line is lost and attempt to rotate back to the line


  // line has moved off the left edge of sensor
  case 0: 


  digitalWrite(dir_a, LOW);
  analogWrite(pwm_a, 200);
  digitalWrite(dir_b, HIGH); 
  analogWrite(pwm_b, 200);
  Serial.println("Rotate Left\n");
  break;

  // line has moved off the right edit of the sensor
  case 7000:
  digitalWrite(dir_a, HIGH);
  analogWrite(pwm_a, 200);
  digitalWrite(dir_b, LOW); 
  analogWrite(pwm_b, 200);
  Serial.println("Rotate Right\n");
  break;


  This line calculate the error for the control loop. 3500 is the "setpoint" and can be adjusted to move the line position the robot is shooting for.

  default:
  error = (float)line_position - 3500;

  // set the motor speed based on proportional and derivative PID terms
  // kp is the a floating-point proportional constant (maybe start with a value around 0.5)
  // kd is the floating-point derivative constant (maybe start with a value around 1)
  // note that when doing PID, it's very important you get your signs right, or else the
  // control loop will be unstable

  These are the variables that should be adjusted to fine tune the control loop


  kp=.5; This is the proporational value
  kd=1; This is the derivative value

  PV = kp * error + kd * (error - lastError);
  lastError = error;


  PWM values (motor speed) must be between 0 and 255. This code limits the values. It also limits the low end of the PWM value. Depending on the batteries, motors and load, the motors will usually stall at a value much greater the 0. In this example, the low end is 170.

  //this codes limits the PV (motor speed pwm value) 
  // limit PV to 55
  if (PV > 55)
  {
  PV = 55;
  }

  if (PV < -55)
  {
  PV = -55;
  }


  This calculated the individual PWM value for each motor, note the sign difference.

  m1Speed = 170 + PV;
  m2Speed = 170 - PV;

  //set motor speeds

  This sets the updated motor speed and direction

  digitalWrite(dir_a, LOW); 
  analogWrite(pwm_a, m2Speed);
  digitalWrite(dir_b, LOW); 
  analogWrite(pwm_b, m1Speed);
  break;
  }


  } // end follow line

   

  Mã nguồn của robot dò đường: Tại đây

  Làm mê cung mẫu:

  Make your maze

  Kiểm tra lại kết nối theo nhiệm vụ dò đường mê cung:
  Digital pin 2 - QTR Sensor pin1
  Digital pin 4 - QTR Sensor pin2
  Digital pin 5 - QTR Sensor pin3
  Digital pin 6 - QTR Sensor pin4
  Digital pin 7 - QTR Sensor pin5
  Digital pin 8 - QTR Sensor pin6
  Digital pin 9 - QTR Sensor pin7
  Digital pin 10 - QTR Sensor pin8
  GND - QTR Sensor pin GND
  5V - QTR Sensor pin VCC
  Terminal A 1 - Black wire of Left motor
  Terminal A 2 - Red wire of Left motor
  Terminal B 3 - Black wire of Right motor
  Terminal B 4 - Red wire of Right motor
  Terminal VIN (+) - Positive/Red wire from battery holder
  Terminal VIN (-) - Negative/Black wire from battery holder

   

  (Note: Digital Pin 3 dùng cho motor driver. Arduno dung các chân pins 11, 12, and 13 nhiệm vụ khác)
   

  Mã nguồn tham khảo:  RabitMazeSolver

  Nạp mã và kiểm tra lại:

  Một số lưu ý điều chỉnh:
  Nếu Robot hoạt động khó khăn hoặc không thể nhận đúng đường đi thì bạn điều chỉnh "calSpeed".
  Nếu robot của bạn có gặp khó khăn khi di chuyển hoặc chạy ra ngoài đường thì điều chỉnh biến tốc độ.

  Khi qua giao lộ cần điều chỉnh hợp lý để bánh bám đường, điều chỉnh "drivePastDelay" nếu các bánh xe không qua giao lộ khi nó rẽ.​

  Hình ảnh có liên quan

   

  Chúc các bạn có bài thực hành vui vẻ!

  Đánh giá bài viết
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết
   

  Quy trình xử lý

  Hướng dẫn quý khách hàng tìm hiểu làm quen với cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực Robot gia dụng chúng tôi cung cấp. Đặt vấn đề: Khách hàng liên hệ qua Email hoặc Điện thoại, ghi chú nội dung liên hệ và thông tin yêu cầu sản phẩm dịch vụ sơ bộ. Xử lý thông tin: Chúng tôi sẽ trực...

  Thăm dò ý kiến

  Bạn có muốn sở hữu một Robot trong nhà không?

  Cần một Robot để dọn dẹp

  Cần một Robot trông nhà

  Cần một Robot để giải trí

  Bạn cần một Robot theo cách khác

  Bạn đã có rồi

  Bạn không cần

  Liên kết