Giới thiệu sản phẩm dịch vụ:
-          Cung cấp giải pháp, thiết kế các sản phẩm Robot gia dụng
-          Cung cấp các sản phẩm điện thông minh, nhà thông minh
-          Sửa chữa, phục hồi chức năng cho Robot
-          Cung cấp, gia công chi tiết máy, cơ khí phục vụ sản xuất Robot
-          Nạp chương trình, phục hồi hệ thống điều khiển Robot
-          Cung cấp chương trình điều khiển Robot 
 
Phụ trách kỹ thuật:
ĐT: 0932.232.816
Email: suachuarobot@gmail.com 
 

Mở rộng