Hướng dẫn quý khách hàng tìm hiểu làm quen với cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực Robot gia dụng chúng tôi cung cấp.
  1. Đặt vấn đề: Khách hàng liên hệ qua Email hoặc Điện thoại, ghi chú nội dung liên hệ và thông tin yêu cầu sản phẩm dịch vụ sơ bộ.
  2. Xử lý thông tin: Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ lại với quý khách để xác nhận thông tin và thiết lập giao dịch.
  3. Xử lý công việc: Sau khi xác nhận thông tin chúng tôi sẽ tiến hành các bước sau để thực hiện: Lập kế hoạch sơ bộ -> Giải pháp, lập thiết kế (nếu có)-> Dự toán và xây dựng tiến độ dự kiến-> Ký hợp đồng -> Triển khai chi tiết-> Sản xuất-> Hoàn thiện và bàn giao sản phẩm-> Thanh lý Hợp đồng, chuyển sang giai đoạn bảo hành sản phẩm.

(Với hệ thống cơ sở và đối tác thường xuyên chúng tôi có các quy trình riêng được thay đổi phù hợp theo tính chất công việc.)

 

Mở rộng