RAMPS 1.4 Kết Nối Arduino Mega 2560 Và Driver Động Cơ Bước
Đăng ngày 15-03-2016 Lúc 10:55'- 1045 Lượt xem

Chỉ cần ghim bo mạch RAMPS 1.4 vào Kit Arduino Mega 2560 là bạn đã sẵn sàng kết nối với các driver để điều khiển động cơ bước.

Đây là sản phẩm của hãng Sain smart với độ bền tuyệt đối.