LCD Led 4 Số 3.3V
Đăng ngày 02-10-2015 Lúc 10:04'- 699 Lượt xem

Module LCD Led 4 Số 3.3V
- Sử dụng chíp điều khiển: HT1621
- Điện áp sử dụng: 3.3V I=0.15mA
Tính năng:
- Hiển thị cho các thiết bị năng lượng thấp
Nhược điểm:
- Không có đèn nền