Tran BC548 TO-92 30V/0.1A NPN
Đăng ngày 02-10-2015 Lúc 09:32'- 585 Lượt xem

Transistor BC548 TO-92 30V/0.1A NPN.