Linh kiện khác

Tran BC548 TO-92 30V/0.1A NPN
Đăng ngày 02-10-2015 09:32:30 AM
Transistor BC548 TO-92 30V/0.1A NPN.

AMS1117 3v3 ( 3,3v)
Đăng ngày 02-10-2015 09:24:55 AM
AMS1117 3v3 ( 3,3v)

LM7805CV 1.5A TO220
Đăng ngày 02-10-2015 09:18:00 AM
L7805CV 1.5A TO220 1,5A

2N3906 2A 0.2A/40V PNP SOT23
Đăng ngày 02-10-2015 09:11:26 AM
2N3906 2A 0.2A/40V PNP SOT23

 

Quy trình xử lý

Hướng dẫn quý khách hàng tìm hiểu làm quen với cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực Robot gia dụng chúng tôi cung cấp. Đặt vấn đề: Khách hàng liên hệ qua Email hoặc Điện thoại, ghi chú nội dung liên hệ và thông tin yêu cầu sản phẩm dịch vụ sơ bộ. Xử lý thông tin: Chúng tôi sẽ trực...

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn sở hữu một Robot trong nhà không?

Cần một Robot để dọn dẹp

Cần một Robot trông nhà

Cần một Robot để giải trí

Bạn cần một Robot theo cách khác

Bạn đã có rồi

Bạn không cần

Liên kết