LCD

LCD Led 4 Số 3.3V
Đăng ngày 02-10-2015 10:04:15 AM
LCD Led 4 Số 3.3V hiển thị cho các thiết bị năng lượng thấp.

LCD2004 Xanh Lá
Đăng ngày 02-10-2015 09:57:22 AM
LCD2004 Xanh Lá

LCD TFT 1.44" ( Touch Screen)
Đăng ngày 02-10-2015 09:54:25 AM
LCD TFT 1.44" ( Touch Screen).

LCD 12864 Xanh Dương
Đăng ngày 01-10-2015 10:10:22 AM
LCD 12864 Xanh Dương

LCD 1602 Xanh Lá Điện Áp 5V DC
Đăng ngày 01-10-2015 10:07:39 AM
LCD 1602 Xanh Lá Điện Áp 5V DC

LCD TFT 1.8
Đăng ngày 01-10-2015 10:02:19 AM
Độ phân giải: 128x160 . Điện áp hoạt động 3.3VDC.

 

Giới thiệu sản phẩm dịch vụ

Giới thiệu sản phẩm dịch vụ: -          Cung cấp giải pháp, thiết kế các sản phẩm Robot gia dụng -          Cung cấp các sản phẩm điện thông minh, nhà thông minh -          Sửa chữa, phục hồi chức năng cho Robot -  ...

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn sở hữu một Robot trong nhà không?

Cần một Robot để dọn dẹp

Cần một Robot trông nhà

Cần một Robot để giải trí

Bạn cần một Robot theo cách khác

Bạn đã có rồi

Bạn không cần

Liên kết