LCD

LCD Led 4 Số 3.3V
Đăng ngày 02-10-2015 10:04:15 AM
LCD Led 4 Số 3.3V hiển thị cho các thiết bị năng lượng thấp.

LCD2004 Xanh Lá
Đăng ngày 02-10-2015 09:57:22 AM
LCD2004 Xanh Lá

LCD TFT 1.44" ( Touch Screen)
Đăng ngày 02-10-2015 09:54:25 AM
LCD TFT 1.44" ( Touch Screen).

LCD 12864 Xanh Dương
Đăng ngày 01-10-2015 10:10:22 AM
LCD 12864 Xanh Dương

LCD 1602 Xanh Lá Điện Áp 5V DC
Đăng ngày 01-10-2015 10:07:39 AM
LCD 1602 Xanh Lá Điện Áp 5V DC

LCD TFT 1.8
Đăng ngày 01-10-2015 10:02:19 AM
Độ phân giải: 128x160 . Điện áp hoạt động 3.3VDC.

 

Đào tạo, hướng dẫn học làm Robot

Đặt vấn đề: Công nghệ robot – môn học giúp làm giàu trí óc trẻ    Ngày nay, ở Mỹ và các nước đang phát triển, tương lai của ngành công nghệ chế tạo robot ngày càng hứa hẹn những chuyển biến vượt bậc. Đồng thời, ghi nhận sức mạnh trí tuệ của lớp trẻ ngày nay, các nước không ngừng cải...

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn sở hữu một Robot trong nhà không?

Cần một Robot để dọn dẹp

Cần một Robot trông nhà

Cần một Robot để giải trí

Bạn cần một Robot theo cách khác

Bạn đã có rồi

Bạn không cần

Liên kết