ArduSnake: thiết kế đơn giản hiệu quả cho Robot rắn

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/10/2015 09:39 - Người đăng bài viết: SuperG
Arduino Modular Snake Robots Library

Arduino Modular Snake Robots Library

Sử dụng Ardusnake là một Thư viện Arduino để tạo ra sự vận động của robot rắn một cách dễ dàng dựa trên dao động hình sin điều khiển RCServo.
Kiến trúc ArduSnake:
Các thư viện ArduSnake gồm các lớp sau:
Oscillators: Lớp này chịu trách nhiệm về dao động servos. Chỉ với những dao động về sự vận động của giun, rắn và robot mô-đun khác chuyển động hình Sin.
Worm: Nó cung cấp một API đơn giản cho sự vận động của robot sâu (giai đoạn alpha)
Snake: Chuyển động rắn robot dạng mô-đun (2D) (chưa hoàn thiện)
Người dùng có thể sử dụng các lớp trước cho sự vận động của các robot rắn.
 
Linh kiện:
- Motor RCSecrvo
- Arduino board bất kỳ
- Cảm biến đầu (Nếu cần): Nhiệt, siêu âm, hồng ngoại..
- La bàn số định vị phương di chuyển: LSM303DLH-Ba Trục Cảm Biếm
 
Hình ảnh minh họa:
 
DSC04923.JPG
DSC04926.JPG
DSC04929.JPG
DSC04933.JPG
Link video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jbBX5QE6ZFk
Một số mã tham khảo:
 
#include <Servo.h>
#include <Oscillator.h>
#include "skymega.h"
 
//-- Declare an oscillator
Oscillator osc; 
 
void setup()
{
  //-- Attach the oscillator to the servo
  //-- For arduino, you can use the pin number instead of SERVO2 (for example 8)
  osc.attach(SERVO2);
 
void loop()
{
  osc.refresh();
}
------​-----------------------------------------------------
#include <Servo.h>
#include <Oscillator.h>
#include "skymega.h" 
 
//-- Declare an oscillator
Oscillator osc;
 
void setup()
{
 //-- Attach the oscillator to the servo
 //-- For arduino, you can use the pin number instead of SERVO2 (for example 8)
 osc.attach(SERVO2);
 
 //-------- Set the oscillator parameters
 //-- Offset: 40 deg, Amplitude: 40 deg, Period: 1 sec, Initial phasa: -90 deg
 osc.SetO(40);
 osc.SetA(40);
 osc.SetT(1000);
 osc.SetPh(DEG2RAD(-90));
 
void loop()
{
  //-- Refresh the oscillator
  osc.refresh();
}
----------------------------------------------------​
#include <Servo.h>
#include <Oscillator.h>
#include "skymega.h"
 
//-- Declare two oscillators
Oscillator osc[2];
 
void setup()
{
  //-- Attach the oscillators to the two servos
  //-- If using arduino, you can write the pin numbers (8 and 9 for example)
  osc[0].attach(SERVO2);
  osc[1].attach(SERVO4); 
 
  //-- Configure the oscillators
  //-- Oscillator 0
  osc[0].SetPh(DEG2RAD(0));
  osc[0].SetO(0);
  osc[0].SetA(45);
  osc[0].SetT(2000); 
 
  //-- Oscillator 1
  osc[1].SetPh(DEG2RAD(-90));
  osc[1].SetO(40);
  osc[1].SetA(40);
  osc[1].SetT(4000);
 
 void loop()
 {
   //-- Refresh all the oscillators
   for (int i=0; i<2; i++)
     osc[i].refresh();
 }
-------------------------------------​
Tải thư viện: ArduSnake-001.zip
 

 

 

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Quy trình xử lý

Hướng dẫn quý khách hàng tìm hiểu làm quen với cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực Robot gia dụng chúng tôi cung cấp. Đặt vấn đề: Khách hàng liên hệ qua Email hoặc Điện thoại, ghi chú nội dung liên hệ và thông tin yêu cầu sản phẩm dịch vụ sơ bộ. Xử lý thông tin: Chúng tôi sẽ trực...

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn sở hữu một Robot trong nhà không?

Cần một Robot để dọn dẹp

Cần một Robot trông nhà

Cần một Robot để giải trí

Bạn cần một Robot theo cách khác

Bạn đã có rồi

Bạn không cần

Liên kết